Tilbakeblikk og erfaringer fra Europa

Kommentarer fra hovedtrener og fungerende daglig leder