Velkommen til årsmøte 27. februar kl 19:00 på Åråsen! 

Velkommen til årsmøte 27. februar

Sist oppdatert: 26. feb 2019 Skrevet av: Ana

 

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøte 27. februar kl 19:00 på Åråsen!

Saksliste

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av møteleder og sekretær
  5. Valg av to desisorer (til å underskrive protokollen)
  6. Årsberetning 2018
  7. Regnskap pr 31.12.2018 med revisjonsberetning
  8. Innkomne forslag
  9. Budsjett 2019
  10. Valg