Pressemelding

Foto: Vegard Grøtt/Bildbyrån.

NFF har besluttet å trekke LSK Kvinner FK ett poeng i 2024.

Poengtrekket fra NFF begrunnes med svakt resultat og egenkapital per 31.12.2023.

Klubblisensnemnda i NFF begrunner poengtrekket basert på den økonomiske situasjonen i LSK Kvinner FK per 31.12.2023, da de mener dette er brudd på den økonomiske handlingsplanen klubben presenterte etter å ha blitt plassert i rød sone i 2022.

LSK Kvinner FK befinner seg i en krevende økonomisk situasjon, men vi fortsetter å jobbe hardt, samt snu alle steiner, for å sikre sportslig og økonomisk utvikling, slik at klubben har en bærekraftig økonomi i årene som kommer.

Pressehenvendelser:
Gunn Brennhaugen
Daglig leder
970 33 587 / gunn@lsk-kvinner.no