Pressemelding

PRESSEMELDING: LSK Kvinner permitterer ansatte inntil videre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sist oppdatert: 25. mar 2020 Skrevet av: emma

 

Vi er alle i en helt spesiell situasjon hvor hverdagen er preget av korona pandemien og hvordan dette utvikler seg. Myndighetene har innført omfattende restriksjoner, krav og retningslinjer som vi lojalt må forholde oss til. Dette har medført stopp i så å si all felles trenings- og konkurranseaktivitet inntil videre. Det aller viktigste nå er at hver og en av oss tar ansvar for å hindre spredning av viruset og tar godt vare på hverandre.

Det har vært viktig for oss å få en god oversikt over situasjonen, herunder avvente de sentrale føringer og råd som var ventet fra myndigheter, forbund og interesseorganisasjoner, samt å få gjennomført dialog med andre klubber og ikke minst løpende informert våre ansatte. Dette for å stå sammen i denne spesielle situasjonen. Daglig har vi samtaler og samhandling med NFF, TFK, sponsorer og helsemyndigheter.

De økonomiske konsekvensene for klubben og samfunnet for øvrig er allerede betydelige og kan bli svært utfordrende dersom situasjonen vedvarer over lengre tid. Regjeringen har derfor kommet med en foreløpig tiltakspakke som skal avhjelpe situasjonen for både arbeidsgiver og arbeidstaker gjennom blant annet permitteringsinstituttet. Dette innebærer i praksis full lønn til arbeidstaker i 20 virkedager (1 mnd lønn) og videre inntil 80% lønn i påfølgende måneder mv.

Ut i fra det vi vet per dags dato om tidshorisont før aktiviteten kan gjenopptas for fullt er det gjort grundige konsekvensanalyser med hensyn til klubbens økonomi, likviditet og overlevelsesevne. Som et resultat av stopp i all aktivitet og at vi skal kunne opprettholde sportslige utviklingsmål og ambisjoner både på kort og lang sikt, har vi besluttet å helt- eller delvis permittere alle ansatte. Vi vil gjøre unntak for de som ikke har opparbeidet seg tilstrekkelig inntektsgrunnlag ift. krav på dagpenger mv.

For å ivareta et minimum av nødvendig oppgaver tilknyttet sport, administrasjon og inntektsbringende arbeid vil daglig leder permitteres 50% og hovedtrener, assistenttrener og toppspillerutvikler permitteres 75%. Alle permitteringer gjelder foreløpig frem til 1 mai 2020.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke våre langsiktige samarbeidspartnere som lojalt støtter opp om klubben og vår økonomi så langt dette lar seg gjøre i en ellers svært utfordrende tid.

Dette skal vi sammen komme oss igjennom!

Vi har som mål å få alle tilbake i virke så snart som mulig og vil vurdere situasjonen fortløpende.

VI – OSS – SAMMEN

Ved spørsmål ta kontakt med: Anders Melheim, Styreleder. Mob. 911 27 204