Pressemelding LSK Kvinner FK og Lørenskog IF

Lørenskog IF og LSK Kvinner FK har inngått en intensjonsavtale om sammenslåing av klubbene fra 1. januar 2025

Lørenskog IF og LSK Kvinner FK har inngått en intensjonsavtale om å komme fram til prinsipper, avtalestruktur og økonomiske betingelser for en sammenslåing av klubbene fra 1. januar 2025.

Klubbene ønsker sammen å skape videre toppsatsing for kvinnefotball på Romerike.

Intensjonsavtalen innebærer ingen juridisk forpliktelse til å inngå avtale, men er et uttrykk for klubbenes intensjoner og felles ønske om å fremforhandle endelig avtale om sammenslåing. En endelig sammenslåing må vedtas på ekstraordinært årsmøte av medlemmene i begge klubber.

LSK Kvinner er og har vært flaggskipet for kvinnefotball på Romerike og i Norge i mange år.

Lørenskog IF er en solid breddeklubb med lange tradisjoner. Med sine 1350 aktive fotballspillere og en tydelig satsning på jentefotballen er det naturlig at Lørenskog IF er en kandidat for samtaler om en sammenslåing. På Rolvsrud stadion bygges det nå et nytt anlegg egnet for toppfotball, med ferdigstillelse i februar 2025.

Det er viktig at Romerike fortsatt har en solid kvinnesatsing for å sikre rekruttering i jentefotballen. Lørenskog IF mener at en sammenslåing vil være et betydelig løft for klubben og for jentefotballen, samt bevare og skape en enda større toppsatsning for kvinnefotballen på Romerike. Sammenslåing av klubbene vil skape positive synergier både kommersielt og sportslig.

Klubbene har sammenfallende verdier og tanker om kvinnefotball og har sammen et ønske om å skape noe nytt og større på Romerike under Lørenskog IF.

For mer informasjon kontakt,

Espen Pettersen Gjester, daglig leder Lørenskog IF   

91325979, espen@lorenskogif.no 

Gunn Brennhaugen, daglig leder LSK Kvinner FK

970 33 587, gunn@lsk-kvinner.no