Her er det nye styret i LSK Kvinner

Fra venstre: Malin Franzen Øiseth (ny), Kristine Vea Kjølen (gjenvalg), May Gulbrandsen (ikke på valg), styreleder Rune Øien (gjenvalg) Vibecke Lyse Augdal (ny), Lars Myhrer (ikke på valg). Nestleder Lotte Lundby Kristiansen (ikke på valg). og varamedlem Vegard Gjerde (ny) er ikke på bildet .

I kveld gjennomførte vi vårt årsmøte på Thon Hotel Arena, og det ble gjort to endringer i styret.

Vi ønsker hjertelig velkommen til Malin Franzen Øiseth og Vibecke Lyse Augdal, samt varamedlem Vegard Gjerde.

Sonia Bjørgo, Bettina Fossberg og Erlend Eidhammer treer ut av styret. Vi takker alle tre for en formidabel innsats under sin periode i LSK Kvinner. Masse lykke til videre!