Anders Melheim valgt som ny styreleder

Melheim har hatt en rekke sentrale ledelsesfunksjoner i Forsvarssektoren. Store omstillingsprosesser og internasjonale forhandlinger har stått sentralt i hans karriere. Nå vil han bidra med sin erfaring inn i LSK Kvinner.

Sist oppdatert: 12. mar 2020 Skrevet av: Emil Saglien Ruud

 

– Det skal settes tydelige roller og ansvarsområder i hele klubben. Vi må fremstå profesjonelle i alt arbeid vi forestar oss. De gode sportslige resultatene må gjenspeiles i den daglige driften av hele klubben, sier LSK Kvinners nye styreleder.

Anders Melheim er ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet og leder Investeringsavdelingen med det overordnede ansvaret for materiell og eiendom, bygg og anleggsinvesteringer for forsvarssektoren, med et særskilt ansvar for de store investeringsprosjektene, som blant annet anskaffelsen av F-35 kampfly. Melheim har etatsstyringsansvaret for Forsvarsmateriell og Forsvarsbygg. Som ny styreleder i LSK Kvinner er han opptatt av at vi som klubb skal fremstå åpne og troverdige.

– Både internt og utad. Alle skal trives i LSK Kvinner, det skal være et godt og trygt sted. Vi er viktige rollemodeller i Lillestrøm by, kommune og hele vår region. LSK Kvinner skal være en toppklubb i Norge, i Europa og vi skal sette Lillestrøm på kartet.

Idrett har alltid stått svært sentralt i Melheims hverdag. Som ung spilte han både fotball og badminton. I Rælingen badmintonklubb var han både spiller, trener og til slutt leder av klubben. Melheim leder i dag et arbeidsutvalg i Lillestrøm håndballklubb med fokus på å bedre rammevilkårene, både sportslig og økonomisk for junior/senior satsingen.

 

Syret i LSK Kvinner 2020:

Styreleder: Anders Melheim

Nestleder: André Stordal

Styremedlem: Arild Kvalsvik

Styremedlem: Stein Vågnes

Styremedlem: Thor Arne Sandli

Styremedlem: Nasra Abdullah Reinsberg

Styremedlem: Linn Skaalerud

Varamedlem: Martin Anthonisen