KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Emma Helena Sørensen
Tlf: 452 87 997 E-post: emma@lsk-kvinner.no
Medie- og akkrediteringsansvarlig Emil Saglien Ruud
Tlf: 412 07 300 E-post: emil@lsk.no
Sikkerhetssjef ansv. Odd Arild Mathiassen
Tlf: 400 51 916 E-post: oddarild10.oam@gmail.com
Arrangementsansvarlig Frode Johansen
Tlf: E-post: frodethai@hotmail.com
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: E-post: grethe.brotmeth@fotball.no
Sportskoordninator og lagleder Ana Gjersengen
Tlf: 993 75 878 E-post: ana@lsk-kvinner.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 452 87 997

E-post
post@lsk-kvinner.no