KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Emma Helena Sørensen
Tlf: 452 87 997 E-post: emma@lsk-kvinner.no
Sponsor- og markedsansvarlig Christian Bogstad Løvstad
Tlf: 482 20 102 E-post: christian@lsk-kvinner.no
Sikkerhetssjef ansv. Odd Arild Mathiassen
Tlf: 400 51 916 E-post: oddarild10.oam@gmail.com
Arrangementsansvarlig Christian Bogstad Løvstad
Tlf: 482 20 102 E-post: christian@lsk-kvinner.no
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: E-post: grethe.brotmeth@fotball.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 469 35 119

E-post
post@lsk-kvinner.no