KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Stein Ellingsen
Tlf: 906 14 254 E-post: steine@lsk-kvinner.no
Marked- og medieansvarlig (akkreditering) Jonas Otto Jensen
Tlf: 976 02 984 E-post: jonas@lsk-kvinner.no
Sportssjef Ranveig Karlsen
Tlf: 930 47 644 E-post: ranveig@lsk-kvinner.no
Sikkerhetsansvarlig Martin Opdahl
Tlf: E-post: martin.opdahl@yahoo.com
Arrangementsansvarlig Odd Arild Mathiassen
Tlf: 400 51 916 E-post: oddarild10.oam@gmail.com
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: E-post: grethe.brotmeth@fotball.no
Styreleder Rune K. Øien
Tlf: 922 92 927 E-post: rune@lsk-kvinner.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 906 14 254

E-post
post@lsk-kvinner.no