KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Stein Ellingsen
Tlf: 906 14 254 E-post: steine@lsk-kvinner.no
Salgssjef Renate Røli
Tlf: 901 21 484 E-post: renate@lsk-kvinner.no
Sportssjef Jan Henrik Øydne
Tlf: 91822702 E-post: janhenrik@lsk-kvinner.no
Marked- og medieansvarlig (akkreditering) Jonas Otto Jensen
Tlf: 976 02 984 E-post: jonas@lsk-kvinner.no
Sikkerhetsansvarlig Kai-Roger Severinsen
Tlf: 913 97 690 E-post: kai_r_s@live.no
Arrangementsansvarlig Odd Arild Mathiassen
Tlf: 400 51 916 E-post: oddarild10.oam@gmail.com
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: 909 88 033 E-post: gretheb1951@gmail.com
Styreleder Rune K. Øien
Tlf: 922 92 927 E-post: rune@lsk-kvinner.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 906 14 254

E-post
post@lsk-kvinner.no