KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Fungerende daglig leder May Gulbrandsen
Tlf: 92466555 E-post: post@lsk-kvinner.no
Marked- og medieansvarlig (akkreditering) Jonas Otto Jensen
Tlf: 976 02 984 E-post: jonas@lsk-kvinner.no
Sikkerhetssjef ansv. Odd Arild Mathiassen
Tlf: 400 51 916 E-post: oddarild10.oam@gmail.com
Arrangementsansvarlig Frode Johansen
Tlf: E-post: frodethai@hotmail.com
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: E-post: grethe.brotmeth@fotball.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 924 66 555

E-post
post@lsk-kvinner.no