KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Emma Helena Sørensen
Tlf: 452 87 997 E-post: emma@lsk-kvinner.no
Sponsor- og markedsansvarlig Christian Bogstad Løvstad
Tlf: 482 20 102 E-post: christian@lsk-kvinner.no
Sikkerhetssjef ansv. Åge Eidem Mobil
Tlf: 922 64 257 E-post: age.eidem@gmail.com
Arrangementsansvarlig Torill Eidem
Tlf: 979 77 389 E-post: torill.eidem@hotmail.no
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: E-post: grethe.brotmeth@fotball.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 469 35 119

E-post
post@lsk-kvinner.no