KONTAKTPERSONER LSK KVINNER

Daglig leder Emma Helena Sørensen
Tlf: 452 87 997 E-post: emma@lsk-kvinner.no
Sikkerhetssjef ansv. Åge Eidem Mobil
Tlf: 922 64 257 E-post: age.eidem@gmail.com
Arrangementsansvarlig Torill Eidem
Tlf: 979 77 389 E-post: torill.eidem@hotmail.no
Lov og regl. ansv. Grethe Brøtmeth
Tlf: 988 03 309 E-post: grethe.brotmeth@fotball.no
Markeds- og kommunikasjonsansvarlig Anna Collett
Tlf: 982 95 220 E-post: anna@lsk-kvinner.no

Besøksadresse
C.J. Hansensvei 7
2007 Kjeller

Tlf
+47 469 35 119

E-post
post@lsk-kvinner.no