Styret

Publisert:
31. januar 2019

Hovedstyret 2019

Styreleder: Trond Vidar Sørensen

Nestleder: André Stordal

Styremedlem: Arild Kvalsvik

Styremedlem: Torunn Swane Østli

Styremedlem: Thor Arne Sandli

Styremedlem: Nasra Abdullah

Styremedlem: Lars Wethal Eidem

Varamedlem: Tor Arne Solberg