Styret

Sist oppdatert: 22. sep 2021 Skrevet av: Admin

 

Hovedstyret 2021

Styreleder: Rune K. Øien. Epost: rune@lsk-kvinner.no

Nestleder: Lotte Lundby Kristiansen. Epost: llk@halvorsenco.no

Styremedlem: Maria H. Hoff. Epost: mariahermansdatter.hoff@lillestrom.kommune.no

Styremedlem: Stein Vågnes. Epost: stein@lsk-kvinner.no

Styremedlem: Lars Myhrer. Epost: stein@lsk-kvinner.no

Styremedlem: May Gulbrandsen. Epost: may@lsk-kvinner.no

Styremedlem: Linn Skaalerud. Epost: linnskaalerud@gmail.com

Varamedlem: Erik Berghøi. Epost: erik.berghoi@no.dsv.com

 

Kontrollutvalg 2021

Leder: Helga Skiaker

Medlem: Frode Johansen

Varamedlem: Erik Lerberg

 

Valgkomité 2021

Leder: Odd Granerud

Medlem: Lene Storløkken

Medlem: Jan Guldbrandsen

Varamedlem: Nina Elnan