Styret

Sist oppdatert: 06. mar 2020 Skrevet av: Admin

 

Hovedstyret 2020

Styreleder: Anders Melheim

Nestleder: André Stordal

Styremedlem: Arild Kvalsvik

Styremedlem: Stein Vågnes

Styremedlem: Thor Arne Sandli

Styremedlem: Nasra Abdullah Reinsberg

Styremedlem: Linn Skaalerud

Varamedlem: Martin Anthonisen

 

Kontrollutvalg 2020

Leder: Inger Helene Hovland

Medlem: Helga Skiaker

 

Valgkomité 2020

Leder: Odd Granerud

Medlem: Nina Elnan

Medlem: Jan Guldbransen

Varamedlem: Lene Storløkken