Share/Save/Bookmark

 

Hovedstyret 2017

Styreleder: Nordis Vik Olausson

Nestleder: Bjørn Hytjanstorp

Styremedlem: Torill Eidem

Styremedlem: Jørgen Knutsen

Styremedlem: Svein Nysether

Styremedlem: André Stordal

Styremedlem: Lene Storløkken

Varamedlem: Thor Arne Sandli