Share/Save/Bookmark

Stilling ledig. Toppspillerutvikler

  06.06.2017 Kl. 08:28                                                         

LSK Kvinner FK er et av Norges beste fotballag. Vi er en liten klubb bestående av to lag (A-lag og rekrutt-/juniorlag), i tillegg har vi en allianse med Lillestrøm SK i forhold til barne- og ungdomsfotballen for øvrig.

LSK Kvinner FK er en relativt ung klubb, men med en lang historie under ulike klubbnavn på Romerike og landet for øvrig. LSK Kvinner FK har en klar ambisjon om å fortsette å være ledende i Norge, samt forbedre våre resultater i Europa. Samtidig vil vi være det naturlige midtpunktet for kompetanse og utvikling for talenter, trenere og samarbeidsklubber i regionen.


Gjennom Norges Fotballforbunds prosjekt «Toppspillerutvikleren» har LSK Kvinner FK nå muligheten til å utvide staben i klubben. Med dette kan vi ha ytterligere fokus på klubbens svært viktige spillerutviklingsarbeid, med særlig fokus på neste generasjon toppspillere. Vi søker derfor etter:

TOPPSPILLERUTVIKLER

 

·       Toppspillerutvikler i toppklubb skal

·        Utvikle og følge opp de beste talentene i egen klubb, krets og region

·        Bistå i spillerutviklingsarbeidet med rekrutt- og juniorlag i egen klubb

·        Jobbe tett med spillerutvikler i krets

·        Bistå i oppfølging mot eventuelle landslagstrenere, under veiledning av hovedtrener a-lag

·        Utvikling og oppfølging av utvalgte klubber i regionen - bestemt ut fra strategiske mål

 

·       Inn mot egen klubb

·        Følge opp utvalgte spillere fra rekrutt-/juniorlag inn mot A-laget

·        Kvalitetssikre arbeidet som utføres i klubbens junior-/rekruttlag opp mot A-lag med tanke på faglig utvikling for trenerne, for derav få frem gode spillere

·        Totalplanlegging, analyse, 24-timersutøveren, utviklingsplaner og hospitering på A-laget

·        Jobbe tett med spillerutvikler i krets i forhold til spillerlogistikk inn mot klubbene i regionen

·        Generell videoanalyse og individuelt med enkeltspillere

·        Bistå med å utarbeide og utvikle klubbens spillerutviklingsplan

 

Inn mot NFFs landslagstrenere og spillerutvikler i krets

·        15-17 år

·        Tett dialog med spillerutvikler i krets rundt landslagsaktuelle spillere – både i egen klubb og i regionen

·        Samarbeid med landslagstrenerne om utarbeidelse av individuelle utviklingsplaner med prioriterte forbedringsområder

·        Kontakt med landslagstrenerne før og etter samling

·        Følge opp klubbens spillere i forbindelse med NFF-tiltak

·        18-20 år

·        Bistå i oppfølging av landslagsspillere under ledelse av A-lagstrener

 

·       Inn mot utvalgte breddeklubber i nærområdet

·        Følge opp aldersbestemte landslagsspillere i samarbeid med spillerutvikler i krets og klubbenes trenerapparat

·        Bidra med kompetanseoverføring til trenere i breddeklubber som har landslagsaktuelle spillere

 

·       Inn mot NFF

·        Utarbeide og rapportere hvert halvår i henhold til utarbeidet mal

·        Tiltak mot spillere

·        Utvikling hos spillere

·        Tiltak mot breddeklubb

·        Samhandling med krets

 

·        Obligatorisk deltakelse på tiltak for toppspillerutviklere som er med i prosjektet

·        Være tilstede på aktuelle aldersbestemte landskamper i Norge

 

·        Dette er en prosjektstilling med sikte på å utvikle norsk kvinnefotball gjennom en enda mer målrettet utvkling av unge spillere.

·        Aktuelle kandidater må minimum ha UEFA B-trenerkompetanse, og kan ikke ha ansvar for noen av klubbens lag da dette ikke er forenlig med NFFs krav til stillingen. Det må påregnes kvelds- og helgearbeid.

 

·        Tiltredelse:    Etter avtale         Stillingstype: Fast ansettelse, heltid

·        Arbeidssted: Lillestrøm            Søknadsfrist:18. juni 2017

 

·       
Før spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med:


Hege Riise, hovedtrener A-lag, 
hege@lsk-kvinner.no,       mob.tlf: 98699807
Kristine S. Nilsen, Daglig leder,
kristine@lsk-kvinner.no,   mob.tlf: 92278948 


Vis alle nyheter