Share/Save/Bookmark

Ekstraordinært årsmøte - saksliste

  15.08.2017 Kl. 17:09  

Ekstraordinært Årsmøte den 16.08.2017

Årsmøtet i Lillestrøm Kvinner FK har tidligere vedtatt lovendring vedr styresammensetning. Vedtak på ordinært årsmøte den 06.03.2017, hvor det ble bestemt å utvide antall styremedlemmer med en representant. Det vil si fra fire til fem styremedlemmer, i tillegg til leder og nestleder.

Lovendringen er sendt inn og godkjent av Akershus Idrettsskrets.

Det vises til valgkomiteens tidligere innstilling (se nedenfor), der styremedlem Torill Eidem foreslås valgt inn som nytt styremedlem for 2 år.

 

Agenda

 

·        Godkjenne de stemmeberettige

·        Godkjenne inkallingen og sakslisten

·        Velge dirigent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

·        Valg


Fra det ordinære årsmøtet 6. mars 2017. Punkt nr. 11: Valg

Valgkomiteen besto av Hilde Thorslund (leder) og Linda Berntsen (medlem).

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt og følgende ble valgt.


Styret:

Leder Nordis Vik Olausson. Ny, 2 år.

Nestleder: Bjørn Hytjanstorp. Ny, 2 år.

Styremedlem: Svein Nyseher. Ikke på valg, 1 år gjenstår

Styremedlem: Lene Storløkken. Gjenvalg, 2 år.

Styremedlem: André Stordal. Ikke på valg, 1 år gjenstår.

Styremedlem: Jørgen Knutsen. Ny, 2 år.

Styremedlem: Torill Eidem. Ny, 2 år. Avvente til kretsen har vedtatt og godkjent lovendringen vår.

Varamedlem: Thor-Arne Sandli. Ikke på valg, 1 år gjenstår.


Kontrollkomite:

Inger Helene Hovland. Ikke på valg, 1 år gjenstår.

Torunn Elisabeth Swane Østli. Ikke på valg, 1 år gjenstår.

Varmedlem: Ann Kristin Mikalsen. Ikke på valg, 1 år gjenstår.


Valgkomite:

Stian Hoff Berg, leder. Ny, 2 år.

Jannicke Lilja. Ny, 2 år.

Valgkomitten finner ytterligere ett medlem.

Varamedlem: Roy Kenneth Thorkildsen. Ikke på valg, 1 år gjenstår.


For LSK Kvinner FK

Nordis Vik Olausson

 

Styreleder

 


Vis alle nyheter