Share/Save/Bookmark

Årsmøte

  06.03.2017 Kl. 08:47  

Vi minner om årsmøtet i kveld kl. 19:30 på Åråsen Konferansesenter.

Saksliste.

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling.

3. Godkjenning av dagsorden.

4. Valg av møteleder.

5. Valg av sekretær.

6. Valg av to desisorer til å underskrive protokollen.

7. Årsberetning.

8. Regnskap per 31.12.2016 med revisjonsberetning.

9. Innkomne forslag.

* Forslag om å øke antall styremedlemmer med en ekstra.

10. Budsjett 2017.

11. Valg.


Vis alle nyheter